Aktuellt

SLIFs progam på lungkongressen Föreläsarna Caroline Stridsman Umeå, Ewa Petterstedt Linköping, Lisa Carlson Stockholm, Personcentrat och sammanhållet vårdförlopp Lungfibros och KOL/Astma

SLIFs progam på lungkongressen del2: Fördelarna med digitalisering för KOL patienter - Exergaming och egen monitorering - Malte Frerichs och Edvin Diskin Wetter

Publiceringsdatum: