Vårmöte

I

Vårmöte 2021, 26/5

tid

aktivitet

titel

12:00-12:10

Styrelsen inleder mötet


12:10-12:30

Svensk sjuksköterskeförening


12:30-13:15

Anna Forsberg

Inspirationsföreläsning kring omvårdnad

13:15-13:30

Paus


13:30-13:50

Anneli Ozanne, Camilla Tengberg

Specialisutbildning Neuro

13:50- 14:10

Amina Guenna Holmgren

Tvångsåtgärder inom neurokirurgisk vård

14:10-14:30

Ann-Christin von Vogelsang

"Huvudet känns som det har gått igenom en mixer"

14:30- 14:50

Pernilla Ståhl

Livskvalitet hos patienter med glioblastom och deras närstående

14:50-15:10

Anna Arnlind

I huvudet på en NIVA-sjuksköterska

15:10- 15:30

Lena Nyholm

Är all omvårdnad alltid av godo?

15:30- 15:45

Paus


15:45- 16:30

Årsmöte


16:30

Mötet avslutas


nnehållstext

Datum för event: -

Plats: Digitalt

Publicerad: