Skicka in utvecklings- eller förbättringsprojekt

Skicka gärna in ditt utvecklings- eller förbättringsprojekt till oss, och få chansen att vinna prissumman på 5000kr.

Utvecklings-/förbättringsprojektet ska vara etablerat i det dagliga omvårdnadsarbetet och ha fokus på patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling.

Välkommen att nominera till priset för bästa utvecklings- eller förbättringsarbete inom kärlkirurgisk omvårdnad.
Ansökan ska vara förankrad i vetenskap (omvårdnad) samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.
Vid nominering av utvecklingsarbete skall en beskrivning av projektet, från idé, genomförande och resultat (1 A4 sida) skickas till vår mailadress karlkiromv@gmail.com.


Sista ansökningsdag är februari 2023.Senast publicerad: