Utvecklings- eller förbättringsprojekt

Har du ett utvecklings- eller förbättringsprojekt som du vill lyfta fram, som bidrar till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling?

Styrelsen har sedan 2015 beslutat att årligen utlysa ett pris på 5000 kr för bästa utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad.
Detta utlyses i december 2022 och senaste ansökan är februari 2023. För mer information se underrubriken "Skicka in utvecklings- och förbättringsprojekt"

Om du vinner priset så presenterar vi gärna ditt projekt här på sidan om du samtycker till detta, så att flera i kärlkirurgi-Sverige kan ta del av erat arbete.

Tidigare prisade projekt kan ses under underrubriken "Tidigare prisade projekt".

e-mail: karlkir@gmail.com

Senast publicerad: