Nominering öppet till Svenska Hygienpriset

Nu är det hög tid att nominera kandidat för Svenska Hygienpriset 2023.

Sista dag för nominering är 24 mars 2023.

Nominera någon som har åstadkommit en förändring!


Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning
är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt.


Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att
tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard.


Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, vård-och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter.


Juryn består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien: Gunnar Hagström, Konsult inom Vårdhygien och Sterilisering ; Susanne Wiklund, Hygiensjuksköterska, Adj. Lektor i Folkhälsovetenskap, NAG Vårdhygien; Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien tandvård; Kerstin Vikman, veterinär.


Prisutdelare:
Thomas Lindén, Socialstyrelsen.
Bengt Wittesjö, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).


Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller
enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad
med en motivering. OBS! Även namn adress och mailadress till den
som skickat in nomineringen ska bifogas.


Förslag mailas till inger.spencer@hotmail.com senast 24 mars 2023
Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0702 631 557


Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens
hygiendagar i Jönköping 26 april 2023
Välkommen med din/er nominering!

Samma information hittar du också i bifogat nominerings blankett Pdf, 1.2 MB.

 

 

Publiceringsdatum: