Levnadsvanor inför operation
– prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december,
kl. 15.30 – 17.15.

SLS

Människor lever allt längre. Det är en glädjande utveckling men ställer nya krav på sjukvården och samhället. Allt
fler äldre kommer att behöva stor kirurgi som canceroperationer. Inför stor kirurgi betyder goda
fysiologiska reserver mer än antalet levnadsår. Situationen ser mycket olika ut för olika personer.

Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri opera-
tion genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid, särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation.

 • ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, är ett framgångsrikt initiativ för global kirurgisk kvalitets-
  förbättring. En uppdaterad beskrivning av bästa möjliga kirurgiska vård och beskrivning av var
  prehabilitering kommer in i sitt sammanhang.
 • Situationen för äldre i dagens Sverige. Om skörhet och malnutrition. Är operation en ättestupa?
 • Betydelsen av nutrition inför operation.
 • Vilka fysiologiska möjligheter ger träning hos äldre?
 • Optimeringscentrum Danderyd - En randomiserad studie inför cancerkirurgi.
 • Om samtidig åtgärd mot flera ohälsosamma levnadsvanor.
 • Diskussion

Moderator: Roger Olsson, överläkare ortopedi, projektledare Stark för kirurgi – stark för livet
Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS, Yngve Gustafson,
professor i geriatrik, Umeå, Elisabet Rothenberg, biträdande professor, Kristianstad och ordförande SWESPEN, Mats
Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Göteborg, Klas Pekkari, docent kirurgi, Danderyd, Hanne Tönnesen, professor,
bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief


TID & PLATS: Torsdagen den 8 december kl. 15.30-17.15 på Zoom
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_O8oIAg5eRA2VeFL2N4uF5w
KONTAKTPERSON: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt

 

Publiceringsdatum: