Sjuksköterskedagen 2024

Internationella Sjusköterskedagen 2024

Idag, 12:e maj, är det den internationella sjuksköterskedagen! 😊
I år uppmärksammas dagen med budskapet: ”Our nurses. Our future. Economic power of change”.

Internationella sjuksköterskedagen uppmärksammar viktigheten med omvårdnads kompetens och utveckling för att klara av dagens och framtidens utmaningar i sjukvården, och således lyfter behovet för satsningar på omvårdnads praktik, utbildning och forskning.

Detta kan vi t.ex se inom kärkirurgi genom sjuksköterskornas centrala roll i dom personcentrerade vårdförlopp för patienter med benartärsjukdom som nu utvecklas och sätts ut i praktiken. Det kan också ses inom aortakirurgi, där det pågår en mycket snabb medicinsk och kirurgisk utveckling, som sätter stora krav på högspecialiserad omvårdnadskompetens och omvårdnadsforskning.

Vi hoppas att ni uppmärksammar dagen tillsammans med era kollegor, och reflekterar över vilken roll omvårdnadenhar just för patienter med kärlsjukdomar och deras närståene.
Klappa er själva på axeln för det fantastiska arbetet ni gör 😊 Detta är verkligen en dag att fira! 🎉

Publiceringsdatum: