Icke-farmakologisk smärtbehandling

- Webinarium om alternativ till läkemedelsbehandling

Torsdag 17 november 2022 kl 15-15:30

Välkomna till en föreläsning om icke-farmakologisk smärtbehandling till patienter med kärlsjukdom. Föreläsningen anordnas av SSVN (Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad) och riktar sig till vårdpersonal inom kärlkirurgisk öppen- och slutenvård. Inbjuden föreläsare är Cecilia Naurén, Leg. psykolog verksam inom Smärtteamet på Södersjukhuset i Stockholm. Varmt välkomna!

Länk: https://ki-se.zoom.us/j/67518810792 Länk till annan webbplats.

..eller skanna qr-koden

QR kod

Publiceringsdatum: