Utvecklings- eller Förbättringsprojekt

Styrelsen har sedan 2015 beslutat att utlysa ett pris på 5000 kr för bästa utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad.

Utvecklings-/förbättringsprojektet ska vara etablerat i det dagliga omvårdnadsarbetet och ha fokus på patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling.

Senast publicerad: 2020-10-14 14.11