Utvecklings- eller Förbättringsprojekt

Styrelsen har sedan 2015 beslutat att utlysa ett pris på 5000 kr för bästa utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad.

Utvecklings-/förbättringsprojektet ska vara etablerat i det dagliga omvårdnadsarbetet och ha fokus på patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling.

Välkommen att nominera till priset för bästa utvecklings- eller förbättringsarbete inom kärlkirurgisk omvårdnad.
Ansökan ska vara förankrad i vetenskap (omvårdnad) samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.
Vid nominering av utvecklingsarbete skall en beskrivning av projektet, från idé, genomförande och resultat (1 A4 sida) skickas till styrelseordförande Sara Haile sara.haile@sll.se.

Sista nomineringsdagen 18/4. Vinnaren meddelas senast 24/4 och förväntas presentera sitt projekt i samband med årsmötet 6/5.


Senast publicerad: