Pris för Bästa master-/magisteruppsats

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad utlyser stipendium för bästa master- /magisteruppsats inom kärlkirurgisk omvårdnad 2021-2022. Sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVN vid ansökning samt året innan ansökningstillfället. Prissumman är 5.000 kr.

Styrelsen kommer att värdera de insända bidragen efter följande fyra kriterier:

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är arbetet av betydelse för kärlkirurgisk omvårdnad? Är frågeställningen originell/ny?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Är metoden väl genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur är resultaten presenterade? Besvaras frågeställningen/syftet?

4) Presentationen. Hur välskriven är uppsatsen?

Samtliga fyra kriterier besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan man således få 20 poäng.
När alla bedömningar har gjorts sammanställs resultatet för de inskickade uppsatserna. Priset går till det bidrag med högst poäng. Om två bidrag har fått lika många poäng så kommer prissumman utdelas till två bidra.

Sista ansökningsdag är 2023-02-28. För att ansöka, skicka in din magister uppsats till styrelsens mail karlkiromv@gmail.com

Senast publicerad: