Pris för Årets förebild inom kärlkirurgisk omvårdnad

Har du en kollega som är en förebild inom kärlkirurgisk omvårdnad?

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad har från och med i år beslutat att utdela ett årligt pris för att uppmärksamma legitimerade sjuksköterskor som är en förebild för sina kollegor i arbetet med patienter som genomgår kärlkirurgi. Prissumman är 5.000 kr.

Syftet med priset är att uppmuntra och lyfta fram personal som stärker arbetsplatsens omvårdnadsarbete omkring den kärlkirurgiska patienten.

Den nominerade skall vara klinisk verksam inom kärlkirurgi. Nomineringar bedöms utifrån hur den aktuella personen arbetar utifrån sjuksköterskans sex kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik, samt Ledarskap och Pedagogiska insatser. Var och en av de åtta kriterierna besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan man således få 40 poäng.

Vid nominering till Årets förebild inom kärlkirurgisk omvårdnad skall en beskrivning som visar till varför just din kollega är en förebild (1 A4 sida), skickas in till vår mailadress: karlkiromv@gmail.com

Publiceringsdatum: