Webinarium - Svårläkta sår

SSVN arrangerar webinarium om svårläkta sår. Föreläsare Christina Monsen.

Välkomna till höstens webinarium som arrangeras av svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN). Christina Monsen är disputerad sjuksköterska och verksam som vårdutvecklare på Skånes Universitetssjukhus och Region Skåne. Bedömning och behandling av svårläkta sår är ett ständigt aktuellt ämne för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk öppen- och slutenvård och särskilt högaktuellt i och med de nya vårdförloppen kring svårläkta, venösa och diabetesrelaterade sår.

Väl mött!

Datum för event: -

Plats: Teams. Mötes-ID: 384 192 106 509 Lösenord: xdEBYV

Publicerad: