Webinarium om aortasjukdom

I samband med internationella aortadagen arrangeras ett webinarium om aortasjukdom

aorta art

Webinariet vänder sig till patienter med aortasjukdom, deras närstående och personal som möter denna patientgrupp. Evenemanget arrangeras av svensk förening för kärlkirurgi (SSVS), svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) och Aortadissektionsföreningen.

Datum för event: -

Plats: https://ki-se.zoom.us/my/webinarium

Publicerad: