Sista ansökningsdag för stipendier

28:e februari är sista dag för att ansöka om dom utlysta stipendierna.

I 2024 kommer SSVN dela ut stipendier för 'Bästa artikkel' och 'Bästa förbättringsarbete'. Du kan läsa mer om hur du ansöker under rubriken 'Forskning och Utveckling/Stipendium.

Datum för event: -

Plats:

Publicerad: