Digital föreläsning 16/3

Välkomna till en föreläsning om uppföljning av svårläkta sår genom digitala lösningar.

see wound


Föreläsningen anordnas av SSVN (Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad) och riktar sig till vårdpersonal inom kärlkirurgisk öppen- och slutenvård. Inbjuden föreläsare är Louise Koch-Nielsen, Specialistsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Varmt välkomna!

Länk: https://ki-se.zoom.us/my/webinarium

..eller skanna qr-koden

qr kod

Datum för event: -

Plats: Digitalt - https://ki-se.zoom.us/my/webinarium

Publicerad: