Digital föreläsning 10/2

Temat är det standardiserade vårdförloppet Kritisk benischemi. Tanken är att gå igenom vårdförloppet, presentera tankar kring kontaktssjuksköterskefunktionen samt ha gruppdiskussioner.

Information samt länk till Zoom kommer via mail i det kommande medlemsbrevet. För er som inte fått något mail, eller inte är medlemmar än kan länk fås via karlkiromv@gmail.com

Nedan finns en länk till vårdförloppet Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi (d2flujgsl7escs.cloudfront.net) Länk till annan webbplats.

Välkomna! Styrelsen

Datum för event: -

Plats: Digitalt via Zoom

Publicerad: