Posterstipendium

SFSD utlyser, i samverkan med Novo Nordisk, två stipendier. Ett för forskningsarbete och ett för utvecklingsarbete eller förbättringsarbete. Du kan presentera ett genomfört vetenskapligt arbete eller ett genomfört/pågående utvecklingsarbete från din egen verksamhet

Novo Nordisk supports the SFSDs poster scholarship, and continues to advocate for Swedish diabetes nurses as well as diabetes care. The scholarship is divided in two parts, one for research and one for quality improvement.”):

The objective with the scholarship for research:

The purpose of the SFSDs research scholarship is to encourage the research career development of nurses (PhD students or researchers). The Scholarship provides grants to beginning and experienced nurse researchers to conduct studies that contribute toward the development of diabetes care and the enhancement of patient outcomes. All applicants submit an abstract that is the basis for assessment and present their posters during SFSD's symposium days.

The objective with the scholarship for quality improvement:

The purpose with the quality improvement scholarship is to award diabetes nurses who have a new creative approach and a drive to change and stimulate continuous improvement in diabetes care, based on evidence as well as the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) developed success factors, and outcomes for people with diabetes.

SALAR= Engelsk översättning av SKL

Beträffande ansökan för posterstipendium gäller följande

  • Ansökan skrivs som en sammanfattning på en A4-sida
  • Använd denna mall för ansökan
  • Följande rubriker ska användas: bakgrund, syfte, metod, tidsplan, betydelse
  • Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt annan personal i teamet ska anges.

Övrig information

  • Medlemskap i SFSD är obligatorisk för den som söker stipendiet
  • Den summa som fördelas på postrarna är 30 000 SEK
  • Bedömningen av insända posters kommer att göras utifrån insänt abstrakt.

Stipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för SFSD. Ansökan ska vara registrerad senast den 20 mars 2020.

Följ instruktionerna och bifoga ditt abstrakt i ett svarsmail till: jle@du.se

För information är du välkommen att kontakta Janeth Leksell på mail: jle@du.se

Relaterad information

Bedömningsmall för posterstipendium PDF (pdf, 40.4 kB)vetenskapligt arbete

Bedömningsmall för posterstipendium utvecklingsarbetePDF (pdf, 51.4 kB)

Senast publicerad: