Pedagogikstipendium

För att stimulera till nya pedagogiska grepp inom Diabetesvården utlyser Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård i samarbete med Lilly, ett pedagogiskt stipendium.

Svensk Förening för Sjuksköterskor i diabetesvård utlyser stipendium för pedagogiskt projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut till en eller flera medlemmar för enskilt projekt eller fortbildning inom diabetesvård. Patienter med diabetes fattar dagligen beslut om hanteringen av sin sjukdom. I syfte att stödja och motivera patientens egen förmåga att ta ansvar för sin sjukdom och sina beslut, har olika modeller för patientutbildning utvecklats och utvärderats. Vårdteamets pedagogiska kompetens är därför viktigt att uppmärksamma.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av hur enheten arbetar med att utveckla och utvärdera pedagogiska idéer eller patientutbildning på max fyra A4 sidor.
  • Följande rubriker ska användas: kort bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat) samt avslutande diskussion.
  • Använd denna mall för ansökan

Övrig information:

  • Berättigad att söka är en eller flera diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primärvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Minst en av de sökande måste vara medlem i SFSD.
  • Den summa som fördelas är max 30 000 kronor.

Stipendiet utdelas genom beslut av en stipendiekommitté inom styrelsen för SFSD. Ansökan ska vara registrerad senast den 20 mars 2020.

Följ instruktionerna och bifoga ditt abstrakt i ett svarsmail till: jle@du.se

För information är du välkommen att kontakta Janeth Leksell på mail:
jle@du.se

Relaterad information

Bedömningsmall för pedagogikstipendiumPDF (pdf, 49.4 kB)

Senast publicerad: