Årets kvalitetsförbättrare

Sjuksköterskor i diabetesvården arbetar för att det dagliga omhändertagandet av patienter ska vara optimal. Därtill eftersträvas att vården alltid kan förbättras. I vårt land pågår spännande kvalitetsarbete, för att uppmärksamma dessa arbeten utlyser SFSD i samarbete med Sanofi ett stipendium ”Årets kvalitetsförbättrare”.

Styrelsen för SFSD utser och beslutar vem som årligen tilldelas detta stipendium.

Innehållstext

Senast publicerad: