Patientdelaktighet i sjukvården

SBU bereder rapport 260/2017

ISammanställning av vetenskapliga utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet i sin vård och behandling.

Rapporten hittar du här: (öppnas i nytt fönster)

Senast publicerad: