Kunskapsstöd inom diabetesvård

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2014 ett programråd för diabetes som arbetat med att ta fram nationella kunskapsstöd, studier och framgångsfaktorer för att bidra till en jämlik vård för personer med diabetes.

Senast publicerad: