Graviditetsdiabetes- gränsvärden

Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet
Gränsvärden för graviditetsdiabetes. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om
gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Senast publicerad: