Glukosmätning- nationella kvalitetsmål

Glukos, nationella kvalitetsmål

De nationella kvalitetsmålen för glukosmätningar anges i form av hur mycket ett mätresultat får avvika från det samma glukosvärdet hos patienten.

Informationen om de nationella kvaltietsmålen för glukosmätning och rekommendationer för hur de ska användas finns beskrivet i dokumenten "Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar, vägledning för er på laboratoriet" och "Så här noggranna ska P-Glukos-resultaten vara".

Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar - Vägledning på laboratoriet_2018-12-10
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här noggranna ska P-glukosresultaten vara_2018-12-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: