BEFATTNINGSBESKRIVNING

Syftet med denna befattningsbeskrivning är att beskriva arbetsuppgifterna samt säkerställa kompetensnivån för enhetens diabetessjuksköterska.

BefattningsbeskrivningWord (word, 35.9 kB) för diabetessjuksköterskor i primärvård

Senast publicerad: