Styrelse

SFSD:s styrelse 2020

Agneta Lindberg, ordförande

Lena Insulander, vice ordförande,
medlemsregisteransvarig

Janeth Leksell ,vetenskaplig sekreterare

Nouha Saleh Stattin, vetenskaplig sekreterare

Victoria Carter, tidningsansvarig

Gudrun Andersson, kassör

Marianne Lundberg, sekreterare

Ingela Lavin, hemsida

Kaija Seijboldt, hemsida

Senast publicerad: