Årets diabetessjuksköterska

Årets diabetessjuksköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska som under längre tid bidragit till ökad kvalitet inom diabetesvården genom sitt kunnande, engagemang och agerande.

Det ärofyllda priset har delats ut sedan 1987, först av Bayer Diabetes Care, därefter av Ascensia Diabetes Care. Från och med 2019 kommer priset delas ut i SFSD:s egen regi

Vem är en värdig vinnare? Vem ska jag nominera?

I jubileumsskriften som gavs ut 2007 står följande att läsa:

"Årets diabetessjuksköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska som under längre tid bidragit till ökad kvalitet inom diabetesvården genom sitt kunnande, engagemang och agerande"

Möjligheten att nominera är öppen från 1 Januari till 25 - 02-12

Därefter kommer en nomineringskommitté bestående av styrelsen från SFSD utse den lyckliga vinnaren.
Priset delas ut av SFSD

Den du nominerar ska vara medlem i SFSD.

Maila in din nominering och motivering direkt till ordf@sfsd.se


Senast publicerad: