Patientbroschyr kring subcutana injektioner

SFSD:s styrelse har tagit fram en patientbroschyr att använda i undervisning kring subcutana injektioner

Vi har tyvärr ingen möjlighet att förmedla tryckta broschyrer, men innehållet är fritt att ladda ner och skriva ut.

Länk till broschyr:PDF (pdf, 776.8 kB)

Publiceringsdatum: