"Evidensbaserad kurs avseende omvårdnad vid hypertoni"

Kursen arrangeras av arrangeras SVM (Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin) på Ersta hotell och konferens i Stockholm den 21-22 mars 2024

Publiceringsdatum: