Britt-Maries stipendiefond

Britt-Maries stipendiefond inom Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.

Britt-Marie Carlsson, diabetessjuksköterska från Västra Götaland, arbetade under många år för en bättre vård för personer med diabetes både lokalt och nationellt. Sedan början av 2000-talet var hon aktiv inom SFSDs styrelse och de senaste två åren som dess ordförande.

En av Britt-Marie Carlssons sista önskningar var att det efter hennes död skulle in-stiftas en minnesfond till stöd för barn, ungdomar och unga vuxna upp till en ålder av 25 år, med diabetes.

Syftet med fonden är att stötta personer med diabetes och diabetesvården genom att bidra till olika former av aktiviteter, såsom lägerverksamhet och utbildning kopplade till diabetes.

Ansökningar kan göras av enskilda individer med diabetes och diabetesteam på klinik. Det ska framgå ålder på barnet/ungdomen som ansökan gäller. Ansökan för läger ska gälla nästkommande år. Medel kan inte sökas i efterskott. Ansökan görs via mail till ordf@sfsd.se. Medel kan endast beviljas en gång per sökande. Styrelsen ser gärna att den som fått stipendiet lämnar en rapport från aktiviteten, den kan bestå av teckningar, foton eller en skriven text.

Beslut om stipendieutdelning fattas av styrelsen vid styrelsemöte i februari. Sista ansökningsdag är 31 /1 - 2023

Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Ge en gåva via bankgiro: 516-3837.

Relaterad information

Ansökan öppnas i annat fönster Word, 22.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: