Jämlik diabetesvård - vad kan vi göra bättre?

Save The Day - Symposium 20- 21/4 - 2023

Se till att planera in årets symposium 2023

 

Datum för event: -

Plats: Konferensanläggning Uppsala

Publicerad: