Välkommen till Malmö

Symposium i Malmö 23-24 Maj

Nu är det snart dags för årets symposium
Är du anmäld ?
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!
Årets Diabetessjuksköterska ska prisas!
Posterstipmendium ska utses
Omvårdnadsstipendium ska utses
Årsmötet sker i samnamd med symposiet. Se schemat!
Verksamhetsberättelsen finns nu under fliken Om Oss/ verksamhetsberättelse

 

Malmö ( Bild från bildarkiv Malmö stad)

Publiceringsdatum: