Studie kring läkemedelsbehandling vid Typ- 2 diabetes

Diabetessjuksköterskor sökes för delaktighet i nationell klinisk prövning

SMARTEST är en svensk rikstäckande multicenterstudie som jämför Metformin med SGLT-2 hämmare som standardbehandling för patienter med Typ-2 diabetes.

Mer information hittar du här: Pdf, 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: