Jämlik diabetesvård - vad kan vi göra bättre?

Save The day- Symposium SFSD

20-21/4- 2023, Uppsala

Planera in nästa års symposium med spännade föreläsningar och workshops. Tillgång till anmälan kommer senare

 

 

Datum för event: -

Plats: Uppsala

Publicerad: