Har du något du vill presentera i tidningen?

skicka in ditt material till victoria@sfsd.se

Hjälp till att göra vår tidning ÄNNU bättre. Vi önskar korta berättelser från er kliniska vardag i diabetesvården. Vi tänker att alla tycker det är intressant att läsa om hur andra har det på jobbet. Vi kan lära av varandra, dela framgång och besvärligheter. Om ni vill ha hjälp att skriva kan ni kontakta Janeth Leksell vetsekr@sfsd.se. Skicka gärna med en bild och glöm inte skriva namn och var ni jobbar eller mejladress så att den som blir nyfiken kan kontakta er. Ni som vill delge era uppsatser ber vi er skicka in abstract eller en kortare sammanfattning av uppsatsen - alltså inte uppsatsen i sin helhet.

Hör av dig till Victoria för att få bekräflese om vilket datum som du senast ska lämna in ditt material

Publiceringsdatum: