Dagens medicin juni 2024

Marianne Lundbergs har skrivit en debattartikel i Dagens medicin som publiceras 7/6

"Med fristående kurser kan vi behålla fler sjuksköterskor”

Jag vill betona vikten av fristående kurser för vårt yrke, skriver Marianne Lundberg från Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, apropå regeringens planer på att minska antalet.

Fristående kurser behöver vara ett alternativ, för att kunna erbjuda strukturerad och patientsäker vård inom diabetesområdet.

Läs mer i Dagens Medicin idag under debattartiklar. Vad anser du?

 

 

 

Marianne Lundberg vår duktiga debattör

Publiceringsdatum: