Årsmöte 21 April

I samband med Symposium i Uppsala

Kallelse till Årsmöte

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk rapport presenteras enligt stadgarna. Dokumenten finns under fliken verksamhetsberättelse

www.sfsd.se

Motioner till styrelsen skickas till ordf@sfsd.se, senast 6 veckor innan årsmötet

Fredagen den 21 April

11:35-12:20

SFSD Årsmöte

Publiceringsdatum: