Årets Diabetes-sjuksköterska

Tanja Markestål från Malmö. Den första diabetessjuksköterskan från kommunen som har tilldelats utmärkelsen Årets diabetessjuksköterska på Symposiet 20-21 April i Uppsala

Motiveringen lyder så här :

Engagerad, bidragit till flertalet förbättringar inom diabetesområdet och samtidigt inspirerat andra.

Har ett brinnande intresse i diabetes och har gått i fronten för skapande av nätverk inom området.

Har en förmåga att se patienten som helhet, sätta diabetes i ett sammanhang kopplat till komplexa samhällsförändringar men även visat att hon praktiskt kan genomföra konkreta åtgärder i det dagliga arbetet som gynnar personerna med diabetes.

Grattis till utmärkelsen

 

foto: Kaija Seijboldt

Publiceringsdatum: