Svenska Diabetesförbundet

Diabetesbarometern - enkätundersökning

Diabetesbarometern tittar på diabetesvården ur två perspektiv
– hur personer med diabetes upplever den och vilka behandlingsresultat
som uppnås

För personer med diabetes är den sammantagna diabetesvården viktig – dvs. kombinationen av både de hårda och de mjuka värdena.

"Hårda värden" i diabetesvården har under många år belysts i Nationella Diabetesregistrets årsrapport, där resultat för centrala indikatorer för god diabetesvård används för uppföljning och jämförelse.

För att belysa de "mjuka värdena" har personer med diabetes har fått svara på ett antal frågor om hur de upplever olika delar av diabetesvården. Resultaten presenteras i rapporten.

* Många tycker att de får dåligt psykologiskt stöd
* 60 procent känner att livskvaliten påverkas
* 40 procent av de med typ 2-diabetes tycker att vården fungerar dåligt vad gäller utbildning och information om att leva med diabetes

Rapporten fokuserar på de områden som har stor förbättringspotential, samtidigt som den belyser områden där diabetesvården fungerar väl i stor utsträckning.

Läs mer här : Diabetesbarometern Öppnas i nytt fönster.


bild från : Unsplash

Publiceringsdatum: