Svenska Diabetesförbundet

Diabetesbarometern - enkätundersökning

Diabetesbarometern tittar på diabetesvården ur två perspektiv
– hur personer med diabetes upplever den och vilka behandlingsresultat
som uppnås

 


bild från : Unsplash

Publiceringsdatum: