Publikationer

I detta avsnitt finner du publikationer indelat i tre olika kategorier

  • Diabetessjukdomen ( inkl typ 1 , typ 2, MODY, LADA, GDM )
  • Diabetesbehandling ( medicinsk behandling, egenvård, personcentrerad vård, teknik)
  • Prevention ( primärprevention, sekundärprevention )
  • Organistion

 

Senast publicerad: