Kompetensbeskrivning informatik

Sektionen har som mål att under 2021 revidera kompetensbeskrivningen gällande informatik för sjuksköterskor.

Är du intresserad av att bidra i arbetet? Kontakta Mattias Georgsson!

Senast publicerad: