Diplomerade sjuksköterskor i palliativ omvårdnad

Vid SFPO utbildningsdag 21 april diplomerades Maria Rosberg och Jenny Kolb

Diplom och blommor skickades per post och gratulationer digitalt

Maria Rosberg och Jenny Kolb kollage

Senast publicerad: