Kerstin Ivéus, Årets Sjukköterska i Palliativ omvårdnad 2020


Kerstin Ivéus årets ssk palliativ omv 2020

Kerstin Ivéus årets sjuksköterska Palliativ omvårdnad 2020

Den 14 januari 2021 tog föreningen SFPO (Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad) beslutet att Kerstin Ivéus, sjuksköterska på barn-och ungdomshospice Lilla Erstagården får 2020 års utmärkelse Årets Sjuksköterska i Palliativ omvårdnad. Kerstin får tillsammans med utmärkelsen- ett diplom, blommor och 5000 kronor.

Kerstin nominerades av sin kollega Malin som beskriver Kerstins insats och viktiga arbete på följande vis:

”Min nominering går till Kerstin därför att hon gör ett strålande
arbete inom ett svårt område (svårt sjuka och döende barn) med särskilt fokus på ”de osynliga barnen” (syskonen). Kerstin arbetar på Sveriges enda barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården, sedan 2010 då Lilla Erstagården öppnade. Förutom att arbeta med svårt sjuka och döende barn och deras familjer som sjuksköterska arbetar Kerstin också som syskonstödjare. Hon fokuserar då på barn som närstående i den barnpalliativa vården och följer dem från det att de får kontakt med Lilla Erstagården till efter död. Kerstin möter syskonet på dennes nivå och stödjer honom/henne att förstå och hantera den situation som
familjen befinner sig i. När det gäller efterlevandestöd till syskon har Kerstin i år startat Sorgegrupper för syskon i åldrarna 7-19 år som består av olika aktiviteter och ”bearbetande teman”. Detta är unikt i Sverige då syskon ofta är en bortglömd grupp. Kerstin brinner för barn som närstående, syskon, och deras välmående. Hon har därför också i sin masteruppsats valt att fokusera på att utvärdera ett stödprogram till familjer med ett svårt sjukt barn med fokus på syskon. Kerstin får ofta fina utvärderingar av familjer, gör avtryck och är ”rätt
kvinna på rätt plats”, hon vågar prata om det som är svårt och lyfter alltid barnens perspektiv (i detta fall även syskonens) - något som är extra aktuellt i samband med att Barnkonventionen blev lag i januari 2020”.

SFPO är en ideell förening för sjuksköterskor som arbetar inom eller är intresserad av Palliativ omvårdnad. Varje år uppmuntrar vi medlemmar att nominera en sjuksköterskekollega som på något sätt utmärker sig i sitt arbete och som är engagerad i utveckling och förbättring av den palliativa omvårdnaden.

Stort grattis till Kerstin Ivéus!

Vill du veta mer om Kerstin och hennes viktiga arbete, maila då till kerstin.ivéus@erstadiakoni.se

Publiceringsdatum: