Johanna Mayer, 2022 års sjuksköterska i Palliativ omvårdnad

Den 12 september 2022 tog föreningen SFPO- Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad, beslutet att Johanna Mayer, sjuksköterska på Byle Gård, specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning i Täby får 2022 års utmärkelse Årets Sjuksköterska i palliativ omvårdnad.

 

Johanna får tillsammans med utmärkelsen, ett diplom, blommor och 5 000 kronor. Utmärkelsen ges i samarbete med stiftelsen Stehm - Stiftelsen till Eva Holmströms minne.

Johanna nominerades av sin chef Linda som beskriver Johannas insats och viktiga arbete på följande vis:

”På Förenade Care's palliativa vårdavdelning Byle Gård arbetar sjuksköterskan Johanna Mayer. Hon är mycket engagerad i och brinner verkligen för den palliativa vården. Hon skulle vara så värd utmärkelsen årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad!

Johanna har arbetat på Byle Gård sedan 2014. Hon är en mycket noggrann sjuksköterska som inte lämnar något åt slumpen. I det kliniska arbetet på avdelningen har hon alltid patientens och närståendes behov och bästa i fokus och är mycket engagerad i den palliativa omvårdnaden. Utöver det har hon ett lugn och ett mycket fint förhållningssätt till patienten, dennes närstående och till sina kollegor som skapar en trygghet som verkligen passar den palliativa vården. Vid sidan av sitt arbete på avdelningen läser Johanna just nu specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola. Hon har under pågående utbildning lagt ned ett mycket stort engagemang i varje uppgift som hela tiden leder till att förbättra vården utifrån patientens och dennes närstående enskilda behov. Ett engagemang och en entusiasm som smittar av sig på såväl kollegor som på oss i ledningsfunktion. Hon har varit en drivande kraft i övergången från validerad skattning av symtom från ESAS till IPOS och bidragit till att IPOS idag är en naturlig och välanvänd symtomskattning som på ett naturligt sätt integreras i såväl inskrivning som uppföljning under teamkonferens. Utöver detta har hon ansvar för Byle Gårds studenter. Även detta uppdrag genomför Johanna exemplariskt. Hon ger studenterna ett mycket varmt välkomnande och ser till att de får med sig massor av ny kunskap inom den palliativa vården. Samtidigt ger hon en möjlighet och utrymme åt studenterna att med vägledning iaktta, analysera och reflektera över patientens symtom, behov och omvårdnadsåtgärder riktat efter det. Hennes handledarskap för studenterna ger henne alltid högsta betyg i utvärderingen från studenterna efter avslutad VFU!

Johanna är med andra ord en kunnig och engagerad sjuksköterska som på ett naturligt och noggrant sätt praktiserar sina teoretiska kunskaper i det patientnära arbetet. Hon förenar praktik med teori och för den palliativa vården framåt på vår avdelning. Dessutom inspirerar och uppmuntrar hon sina kollegor genom sitt professionella sätt att arbeta. Det är med stolthet jag säger att vi har Johanna som vår kollega”!

Stort grattis till Johanna Mayer!

Vill du veta mer om Johanna och hennes viktiga arbete, maila då till johannar.bylegard@forenadecare.com.

Varje år nominerar någon av er medlemmar i SFPO en sjuksköterskekollega som på något sätt utmärker sig i sitt arbete och som är engagerad i utveckling och förbättring av den palliativa omvårdnaden.

Publiceringsdatum: