Grattis våra nydiplomerade sjuksköterskor i palliativ omvårdnad!

Vid SFPO utbildningsdag i april diplomerades två av våra medlemmar, Maria Rosberg och Jenny Kolb.
Vi gratulerar dem stort från styrelsen!

Maria Rosberg och Jenny Kolb kollage

Innehållstext

Senast publicerad: