Forskningsstipendiat 2020, Susanna Böling, doktorand på Göteborgs Universitet.

Vi gratulerar Susanna till forskningsstipendiet på 18 600 krför sitt forskningsämne Implementering av palliativ vård på sjukhus-palliativa konsultteam. Vi önskar lycka till med forskningsarbetet.

Innehållstext

Publiceringsdatum: