Karin Lönnerberg Girau

Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad hösten 2021, Karin Lönnerberg Girau

Vi gratulerar Karin till diplomering i palliativ omvårdnad, hon har en lång och gedigen erfarenhet som sjuksköterska inom palliativ vård, både inom ASIH och medicinmottagning där hon vårdat patienter med KOL och hjärtsvikt.

Karin har arbetat med utveckling av den palliativa omvårdnaden under hela sin yrkeskarriär, exempelvis har hon varit delaktig i att starta en sjuksköterskeledd KOL- och syrgasmottagning på Norrtälje sjukhus samt varit nyckelperson i förbättringsarbete med målet en likvärdig- och evidensbaserad vård för patienter med KOL oavsett vårdform. Karin vill se en ökad kunskap om palliativ omvårdnad hos hemtjänstpersonla och har som led i detta utbildat blivande undersköterskor på KOMVUX. Karin läser till specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård. Stort Grattis till diplomeringen Karin!

Publiceringsdatum: