Carola Ludvigsson är Årets sjuksköterska i Palliativ omvårdnad 2021

Under dessa tider är det extra betydelsefullt att lyfta sjuksköterskors viktiga arbete och i år är vi inom SFPO styrelse glada att få utse Carola Ludvigsson, distriktssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska på SÄBO och verksamhetsutvecklare inom palliativ vård i Umeå Kommun, till 2021 års utmärkelse, Årets sjuksköterska i Palliativ omvårdnad.

Carola får tillsammans med utmärkelsen, ett diplom, blommor och 5000 kronor (som i år finansieras av stiftelsen Stehm- Stiftelsen till Eva Holmströms minne). Carola nominerades av sin kollega Karin, som beskriver Carolas insats och viktiga arbete på följande vis:

”Jag vill nominera min fantastiska kollega Carola Ludvigsson för det enorma arbete hon utför inom palliativ vård för Hälso- sjukvård i Umeå Kommun.
Carola är distriktsköterska och arbetar som patientansvarig sjuksköterska på ett SÄBO samtidigt som hon arbetar 50% med palliativt utvecklingsarbete i Umeå Kommun. Carola har under sina år i Umeå Kommun banat vägen för det palliativa arbetet vi med stolthet utför idag och ständigt jobbar för att förbättra. Hon har arbetat som ensam palliativ verksamhetsutvecklare sedan 2013 och det arbete hon har gjort sedan dess är obeskrivligt. Hon har som exempel infört rutiner kring registrering av dödsfall i palliativa registret, vilket hon följer upp och ger individuell feedback på varje månad till samtliga av Umeå kommuns särskilda boenden. Där ger hon tips på fortsatta förbättringar för varje specifikt boende, men framförallt peppning, stöttning och inspiration till att fortsätta arbeta för den bästa palliativa vården.
Hon har hållit föreläsningar för ALL vårdpersonal inom hela Umeå Kommun och håller årligen föreläsningar för alla nyanställda och vikarier. Under pandemin har hon utformat digitala föreläsningar för att fortsätta sprida kunskap om palliativ vård trots rådande omständigheter.
2014 implementerade Carola en smärtskattningsskala i det palliativa arbetet efter att hon uppmärksammat att det fanns stora brister inom det området i sättet vi arbetade på. Tillsammans med prof. Birgitta Rasmussen och post doc. Senada Hajdarevic på Umeå universitet, skrev hon en uppsats om omvårdnadspersonalens upplevelse att skatta smärta hos de med kognitiv svikt med och utan instrumentet APS. Detta arbete har nu blivit en publicerad artikel och det instrumentet används idag för smärtskattning vid all palliativ vård i kommunen.
Carola jobbar på alla plan, från att arbeta praktiskt ute på golvet tillsammans med vårdpersonal, till att utbilda läkare som arbetar mot kommunen, till att sätta press på politikerna. Jag kan skriva flera A4a med allt som Carola gjort för den palliativa vården i Umeå Kommun, allt hon har infört och implementerat och ständigt utvecklar och förbättrar. Carola är inte bara en fantastisk kollega med driv, engagemang och sådan otrolig omtanke och medkänsla. Hon är en riktig eldsjäl och jag känner verkligen att det är på tiden att hon uppmärksammas för det enorma arbete hon utfört och utför dagligen för alla människors rätt till en god och värdig vård i livets slut”.

Stort grattis till Carola Ludvigsson!

Vill du veta mer om Carola och hennes viktiga arbete, maila då till: carola.ludvigsson@umea.se

Publiceringsdatum: