Grattis våra nydiplomerade sjuksköteskor i plliativ omvårdnad Maria Rosberg och Jenny Kolb

Grattis till våra nydiplomerade sjuksköterskor i palliativ omvårdnad, Maria Rosberg och Jenny Kolb

Maria Rosberg Jenny Kolb kollage

Vid SFPO utbildningsdag diplomerades två av våra medlemmar i palliativ omvårdnad.

Senast publicerad: