Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad, hösten -21, Karin Lönnerberg Girau

Vi gratulerar Karin till diplomering i palliativ omvårdnad, hon har en lång och gedigen erfarenhet som sjuksköterska inom palliativ vård, både inom ASIH och medicinmottagning där hon vårdat KOL- och hjärtsviktspatienter.

Karin har arbetat med utveckling av den palliativa omvårdnaden under hela sin yrkeskarriär, exempelvis har hon varit delaktig i att starta en sjuksköterskeledd KOL- och syrgasmottagning på Norrtälje sjukhus samt varit nyckelperson i förbättringsarbete med målet en likvärdig- och evidensbaserad vård för patienter med KOL oavsett vårdform. Karin vill se en ökad kunskap om palliativ omvårdnad hos hemtjänstpersonla och har som led i detta utbildat blivande undersköterskor på KOMVUX. Karin läser till specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård. Stort Grattis till diplomeringen Karin!

Senast publicerad: