Nationella vårdprogram palliativ vård

Nationellt vårdprogram för vuxna (från 18 år)

Nationellt vårdprogram palliativ vård, Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Nationellt vårdprogram för barn (under 18 år)

Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn, Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC:s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

 

Senast publicerad: